Ibra111    15:17, 15 июля 2016
bokish    15:16, 15 июля 2016
aysha    14:25, 15 июля 2016
jitelkg    14:07, 15 июля 2016
Цитата: ayzsar 12:57, 15.07.2016
Цитата: jitelkg 12:27, 15.07.2016
Баатырлар кобойуп кетти. Колунда бар же бийликтегилер эле оздорунун ата-бабаларын баатыр деп атап (тарыхый маалыматтарда жазылган эмес), кумбоздорду куруп (акчалары коп), баатырдын баркын кетирип жатышат.

Сен даана маеурт турбайсынбы Кокон хандыгынын эзуусуно тундук элинен каршы чыккан Тайлак баатырды билбеген даана анкоо макоо баш экенсин. Айтылуу батырлардын ичинен Тайлак баатырган гана элин коргоп чабышып жерин элди коргоп келген. Билбесен тарыхты жакшылап оку баатырлар кобойуп кетти деп доодуробой.

1. Тайлак баатыр эмес деп жазбадым. 2. Атантайды батыр деп уруулаштары аташат, эрдиги жонундо маалымат жок. 3. Ар бир айыл башчысын баатыр атаса, бизде 50 мин баатыр болот, туура эмес. 4. Ар бир адам ой-пикирин, озголорду манкурт, доодур деп атабай, айтууга укуктуу. 5. Сам дурак.
sul    13:50, 15 июля 2016
aysha    13:38, 15 июля 2016
bokish    13:23, 15 июля 2016
X